Thiết kế và Thi Công Nhà Nguyễn Linh Chi

 

Chi tiết dự án

Nhà:  Nguyễn Linh Chi

Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM